דיור לעולים

משרד העלייה והקליטה פועל, בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר למתן סיוע בדיור לעולים הזכאים.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • תקופת הזכאות לסיוע בדיור ציבורי כעולים

  תקופת הזכאות לסיוע בדיור ציבורי כעולים היא בת 15 שנים מיום העלייה. אחרי סיום 15  שנים, עוברים העולים העונים על הגדרת הזכאות של משרד העלייה והקליטה לטיפולו של משרד הבינוי והשיכון. משרד הבינוי והשיכון יבחן את הזכאות לדיור לעולים שסיימו את זכאותם (לאחר גמר שהייה של 15 שנים בארץ) על פי נוהליו.

  המשמעות שאין "המשך זכאות לדיור" שאושרה על-ידי משרד העלייה והקליטה ומשרד השיכון יעניק את הזכאות לדיור רק לאלה העונים על תנאי הזכאות שלו. לצורך בחינת הזכאות במשרד השיכון, העולים יכולים לפנות ל"חברות הסיוע בשכ"ד" (ראה פרוט ברשימת החברות המעניקות סיוע בשכר דירה).

  על אף האמור לעיל, משרד העלייה והקליטה ימשיך לטפל בזכאות ובהקצאת פתרונות דיור לעולים הקשישים ללא מגבלה של תקופת העלייה ובלבד שיענו על התאים הבאים:
  • מתקיימים מקצבת זקנה + השלמת הכנסה של הביטוח הלאומי או מקצבת נכות ממשרד האוצר.
  • עונים על הגדרת "קשישים" ביום פנייתם למשרד.
  • מחזיקים תעודת זכאות בסטטוס של "קשישים" ממשרד הבינוי והשיכון.
  • עונים על הגדרת "חסר דירה". • תעודת זכאות
  הזכאות לסיוע בדיור מותנית בהצגת תעודת זכאות תקפה כ"חסר דירה", אשר הוצאה על ידי משרד השיכון. בתעודה נרשמים כל בני המשפחה המבקשים סיוע בדיור במשותף והרשומים באותה תעודת עולה. 

  לקבלת תעודת הזכאות עליכם לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות או לאחת מ'חברות הסיוע בשכ"ד' ולהציג את המסמכים הבאים:

       תעודת עולה.
       תעודות זהות.
       תעודת נישואין (למשפחות).
       אישור שירות בצה"ל.

  תעודת הזכאות מונפקת לזמן קצוב ובד"כ לשנת אחת בלבד, ובכפוף לתקופת הזכאות כעולה. 
 • מי זכאי לסיוע בדיור?

  ​עולים, אזרחים עולים, וקטינים חוזרים בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כ- "חסרי דירה" ונמצאים בתקופת הזכאות לדיור כעולים.​

 • מי הם חסרי דירה?
  בעל תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטה העלייה המונפקת באמצעות חברות שכר דירה או הבנקים למשכנתאות המוגדר בה כ"חסר דירה".

  יחיד או משפחה שכל אחד מבני המשפחה עונה על כל הדרישות הבאות:
  א. אין ולא הייתה לו/ה מ – 1.6.71 , לחוד או במשותף עם אחר,דירה או חלק בדירה באחת מהצורות הבאות:
       בעלות
       חכירה/חכירה לדורות
       שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר
       רישום פורמאלי

  ב. אין ולא הייתה לו/ה מ – 1.6.71, לחוד או במשותף עם אחר, זכות לדירה/חלק בדירה/דירה בשלבי בניה, לרבות רישום פורמאלי, באחת מהצורות הבאות:
      בעלות ע"פ חוזה
       חכירה/ חכירה לדורות ע"פ חוזה / שכירות על-פי חוק הגנת הדייר /
         או בכל דרך אחרת
       ירושה
       מתנה
       נאמנות
       בר רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה בישוב קהילתי
         על-פי חוזה או בכל דרך אחרת כאמור לעיל.

  ג. אין ולא הייתה לו/ה מ – 1.6.71, לחוד או במשותף עם אחר, זכויות בן/ בת במשק חקלאי או בישוב קהילתי באחת מהצורות הבאות:
       ע"פ חוזה
       ירושה
       מתנה
       נאמנות
​​​​​
זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד.
נתונים אישיים שלכם, כגון: שהות בישראל, שינוי המצב המשפחתי וכדומה, עשויים לגרום לכך שהזכאות החלה עליכם שונה מהאמור כאן. לפני שאתם נוקטים בפעולה כלשהי, פנו בבקשה למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריכם, ובדקו אם המידע תקף לגביכם. במקרה של אי התאמה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים - החוקים והנהלים הם הקובעים.