סיוע בדיור הציבורי

 
עולים קשישים
על אף האמור לעיל, משרד העלייה והקליטה ימשיך לטפל בזכאות ובהקצאת פתרונות דיור לעולים הקשישים ללא מגבלה של תקופת העלייה ובלבד שיענו על התאים הבאים:
 
 • מתקיימים מקצבת זקנה + השלמת הכנסה של הביטוח הלאומי או מקצבת נכות ממשרד האוצר.
 • עונים על הגדרת "קשישים" ביום פנייתם למשרד.
 • מחזיקים תעודת זכאות בסטטוס של "קשישים" ממשרד הבינוי והשיכון.
 • עונים על הגדרת "חסר דירה".


תור ממתינים לדיור ציבורי
​​
משרד העלייה והקליטה יוצא בשירות חדש לזכאי הדיור הציבורי וחושף בפניהם בפעם הראשונה באינטרנט את תור הממתינים לדיור ציבורי ודרך קביעתו. שירות חדש זה מתווסף לסל השירותים המקוונים של המשרד אשר ניתן לעולים באמצעות תיק העולה המאובטח באינטרנט. בשלב ראשון, יינתן השירות ל-100 העולים הזכאים הראשונים בכל תור בלבד. 
 
חשיפת תור הזכאים הממתינים לדיור ציבורי משפרת את השירות לעולים הזכאים על ידי מתן אפשרות מעקב ובקרה קלים ויעילים אחר בקשתם לדיור ציבורי מבלי שיאלצו להגיע אל לשכות המשרד. 
איך אני יודע מה מיקומי בתור?
 
מיקומך בתור מוצג באמצעות תיק העולה באינטרנט. הכניסה לתיק האישי הינה באמצעות סיסמא אישית אשר תקבל בפגישה עם היועץ בלשכה. 

שימו לב! 
נציגי המשרד באזור מגוריך, יצרו עמך קשר ויתאמו איתך את המועד המתאים לך לפגישה. בפגישה זו  תקבל סיסמא אישית לתיקך באינטרנט. אנו מבקשים לא להגיע למשרד ללא תיאום מראש.

חישוב תורך בוצע בהתאם למידע הקיים לגביך במערכות המשרד. במידה וקיימים אי דיוקים או אי התאמה בין הנתונים המוצגים בתיקך באינטרנט לבין הנתונים שבידיך, הנך מתבקש לתאם פגישה עם יועץ הדיור באזור מגוריך.

כדי להיכנס לתיקך האישי יש ללחוץ על הכפתור "מידע אישי" הנמצא בחלקו בעליון של האתר.

בתיק האינטרנט בנושא הדיור ניתן למצוא את הפרטים הבאים:

 • פרטי המשפחה הזכאית לדיור הציבורי: תאריך עלייה, מספר נפשות במשפחה.
 • מיקום בתור: רשימה של עד 3 יישובים שונים מבוקשים ו 'המיקום בתור' ליישובים אלה.
 • נתוני בקשה: תאריך הבקשה, תוקף הזכאות, לשכה מטפלת, תאריך ועדה, סוג תור, החלטת הוועדה
איך מחושב התור?
תור הממתינים לדיור ציבורי מחושב בתהליך אוטומטי שמשקף את נוהל הקצאת דיור ציבורי. באופן כללי החישוב מבוסס על הנתונים הבאים:
 
 • תאריך עלייה
 • יישוב מבוקש (עד 3 ישובים)
 • כתובת מגורים (כפי שמעודכן במערכות המשרד)
 • קוד זכאות (על פי קריטריונים המפורסמים בנוהל ובהתאם להחלטות וועדת חריגים לדיור)
 • מצב מיוחד* – שיוך לאחת האוכלוסיות הבאות: ווטרנים, אסירי ציון, הרוגי מלכות, נכי מלחמת העולם השנייה, ניצולי שואה ,נפגעי איבה
 • סוגי דיור ציבורי - לכל יישוב מוגדרים מספר תורי המתנה: נכס רכוש (נ"ר), רגיל, קשישים, קומות נמוכות
    * שימו לב!
 
מקודמים בתור בשנה אחת:

1.  וטרנים של מלחמת העולם השניה, 
2.  ניצולי שואה אשר מקבלים רנטה ממדינת ישראל (אנשים שהיו במחנות ריכוז או נולדו במחנות ריכוז),
3.  נכי מלחמה.

לא מקודמים בתור:
 
ניצולי שואה שמקבלים רנטה מגרמניה (אנשים שהיו בגטאות ולא במחנות ריכוז או אנשים שבתחילת המלחמה הועברו למקומות שלא היתה בהם מלחמה)
 

טלפון: 03-5682651

סוגי דיור ציבורי
 
תור נ"ר – השירות יורחב בעתיד לתור זה. לבדיקת מיקומך בתור בנושא קבלת אישור תקציבי להמצאות דירה לרכישה, נא לפנות ליועצת תחום דיור באזור מגוריך.
תור רגיל, קשישים וקומות נמוכות - ממויינים באופן כללי לפי 'עדיפות' שנקבעה על ידי הוועדה ו'מקום מגורים' ולהלן הפירוט:

 • עדיפות – בהתאם להחלטת ועדת החריגים
 • יישוב מגורים –כל העולים שמתגוררים ביישוב המבוקש (לפי הרישום במשרד)
 • אזור מגורים –כל העולים שמתגוררים בישובים המקבלים שירות מלשכת השירות
 • כל הארץ – כל העולים שמתגוררים מחוץ לאזור הלשכה של היישוב המבוקש

שימו לב!

 • הקצאת הדירות מתבצעת גם בהתאם לגודל הדירה ומספר הנפשות במשפחה.
 • לכן, לא בהכרח של ראשון בתור תוצע הדירה הראשונה שמתפנה.

 

 • המיקום בתור עשוי להשתנות בעקבות שינויים בנתונים האישיים שלך ושל הזכאים האחרים וכן בעקבות החלטות ועדת חריגים הקובעות הקדמת תור במקרים חריגים ומוצדקים.

 

 • התור חושף רק את מיקומם של 100 הממתינים הראשונים בתור בכל יישוב.