• כל התשלומים שקיבלת ממשרד העלייה והקליטה​.

 • מערכת מקוונת לחישוב והערכת סכומים כספיים להם זכאי העולה, כגון: סל קליטה, דמי קיום ועוד.

סל הקליטה

  
סל הקליטה הינו סיוע כספי המיועד לעזור לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה בארץ. הסיוע ניתן כדמי מחייה בתקופת הלימודים באולפן (6 חודשים) וכולל סיוע בשכר דירה עבור 12 החודשים הראשונים בישראל. סל הקליטה ניתן לעולים מכל ארצות העולם. ​​​​​​​​​​​​​
 
מי זכאי לסל קליטה?

 

 • ​מי שנכנס לראשונה לישראל באשרת "עולה".
 • מי ששהה בישראל לא יותר מ-24 חודשים רצופים או מצטברים, ב-3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, או זכאות כעולה. 
 
כמו כן זכאים לסל קליטה:
תקופת הזכאות לקבלת סל הקליטה
 
העולה זכאי לקבל את הסיוע בסל קליטה בתוך שנה מיום קבלת מעמד עולה. יציאה לחו"ל גורמת להפסקת תשלומי הסל. חידוש תשלומי סל הקליטה רק למי ששב בתוך שנת העלייה הראשונה. פנה בבקשה למשרד העלייה והקליטה באיזור מגורך לחידוש תשלומים (יש להצטייד בדרכון עם חתימת תאריך כניסה לארץ).
אופן התשלום

 

 • ​תשלום ראשון ניתן לעולים בנמל התעופה - חלקו במזומן וחלקו בהפקדה בנקאית.
   
 • ​​המשך המענק ניתן ב-6 תשלומים חודשיים.
 • עם תום 6 חודשים לעלייה, ניתן לקבל סיוע לצרכי הקיום באמצעות הבטחת הכנסה​. הסיוע למימון שכר דירה כלול בתוך סל הקליטה.
שימו לב:
 
 • כדי שכספי ה"סל" יופקדו בעבורכם בבנק, עליכם לפתוח חשבון משותף לשני בני הזוג באחד מהבנקים המסחריים, במקום הנוח לכם ולמסור את פרטי החשבון במשרד העלייה והקליטה. מומלץ לעשות זאת מיידית, באחד הימים הראשונים להגעה לארץ. 
 • חשבון הבנק משותף לשני בני הזוג ופתיחתו מחייבת נוכחות של שניהם בבנק.
 • לא רצוי לשנות את מספר החשבון בשנים הראשונות לעלייה. אם בכל זאת נאלצתם לשנות את פרטי החשבון - דווחו מיד למשרד העלייה והקליטה. במקרה של תקלה כלשהי בקבלת כספי סל הקליטה, פנו מיד למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריכם.
 

​​​​לוחות סכומי הסיוע בסל הקליטה


זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד.
נתונים אישיים שלכם, כגון: שהות בישראל, שינוי המצב המשפחתי וכדומה, עשויים לגרום לכך שהזכאות החלה עליכם שונה מהאמור כאן. לפני שאתם נוקטים בפעולה כלשהי, פנו בבקשה למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריכם, ובדקו אם המידע תקף לגביכם. במקרה של אי התאמה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים - החוקים והנהלים הם הקובעים.