הנחיות מורחבות לרישום

שימו לב
לצורך קבלת הסיוע מהמינהל יש לפתוח תיק בתחילת כל שנת לימודים/סמסטר.
יש להתעדכן באתר לקראת תחילת הלימודים במועד האחרון לרישום.

זכאות לסיוע מינהל הסטודנטים

לימודים גבוהים בישראל כרוכים בתשלום שכר- לימוד (כ- 10,000₪, לשנה במסלול אקדמי במוסדות מתוקצבים).
 
עבור סטודנטים ישראלים המתקשים לעמוד בתשלומים אלה, קיימות מערכות מסייעות המציעות מלגות וקרנות שונות הניתנות על פי קריטריונים סוציו- אקונומיים או תמורת שרות לקהילה.
 
האוכלוסייה היחידה הנהנית מסיוע ללא התניות סוציו-אקונומיות היא אוכלוסיית הסטודנטים העולים. בכך מוגשמת התפיסה האידיאולוגית של מדינת ישראל של עידוד עליה ומיושמת המדיניות הרואה בעליית צעירים אקדמאים ערך לחברה ולפרט.
 
זכאות וסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה ראה כאן


נשמח לשמוע את דעתך!