סטודנטים

 
האתר נועד לשפר את השרות ונגישות המידע עבורכם – הסטודנטים העולים.
 
באתר מידע מקיף אודות מינהל הסטודנטים, הכולל בין השאר תאור פעילות המינהל, פרוט פעילויות חברה ותרבות, טפסי הרשמה בנושא פעילות שח"ק.
 
עוד באתר מידע עבור הסטודנט העולה בנושא זכאות לסיוע מצד המינהל, אולפנים ותוכניות הכנה נהלי רישום וקבלה ללימודים בישראל וכן מידע כללי על מסלולי ומוסדות הלימוד הקיימים בארץ.