קליטה

מיהו תושב חוזר?


מבוא


למיהו תושב חוזר?הלן הגדרת מעמד "תושב חוזר" על פי נהלי משרד העלייה והקליטה.
 
הערה: לעיתים לתושב חוזר עשויים להיות ילדים או
בני הזוג שעונים להגדרת קטין חוזר,אזרח עולה, עולה.
 ​
 
 
הגדרת מעמד "תושב חוזר" במשרד העלייה והקליטה
 1. אזרח ישראלי
 2. בן 17 ומעלה בעת שובו לישראל
 3. היה תושב ישראל בעבר
 4. שהות בחו"ל – אדם ששהה בחו"ל תקופה בת שנתיים לפחות.
  • "מדען חוזר" - יהיה זכאי לסיוע מהמרכז לקליטה במדע, לאחר ששהה בחו"ל  למשך תקופה בת חמש שנים לפחות.
  • "יזם עסקי": תושב חוזר יהיה זכאי לסיוע לאחר ששהה בחו"ל תקופה בת שלוש שנים לפחות.
 5. ביקורים בארץ – ביקר בארץ לסירוגין או ברציפות לא יותר מארבעה חודשים בכל שנת היעדרות (בשנתיים האחרונות לפני השיבה או שלוש שנים ליזמים וחמש שנים למדענים). ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה, ייחשב כביקור אחד.
 6. השהות בחו"ל אינה לרגל שליחות – "תושב חוזר" או בן/בת זוגו או אחד מהוריו, לא נשלח לחו"ל כדי להיות מועסק מטעם אחד מהגורמים המפורטים להלן (אלא אם עברו 5 שנים מתום השליחות):
  • מדינת ישראל.
  • רשות מרשויות מדינת ישראל (כולל חברות ממשלתיות).
  • ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה.
  • הסוכנות היהודית.
  • קרן קיימת לישראל.
  • קרן היסוד.
  • המגבית המאוחדת.
  • הבונדס.
 7. לא קיבל בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה, אלא אם חלפו 10 שנים מאז קבלת הסיוע האחרון, ובתנאי שהתושב חוזר לאחר שהות של לפחות 6 שנים בחו"ל.
 8. לא קיבל בשנתיים האחרונות סיוע כלשהוא כעולה ממשרד העלייה והקליטה.
 
פרודים, גרושים או בני זוג המקדימים את שובם ארצה וחזרו עם ילדיהם, חייבים, כדי לקבל סיוע גם בעבור הילדים, להמציא תצהיר נוטריוני של בן הזוג שנותר בחו"ל או הצהרה חתומה בפני הקונסול הישראלי על הסכמתו להחזקת הילדים בישראל.
אופן חישוב הזכאות
​חישוב הזכאות יתבצע לפי השנתיים, שלוש או חמש שנים שקדמו ליום השיבה לארץ. קביעת מעמד "תושב חוזר" תעשה בארץ באחת ממרחבי משרד העלייה והקליטה באזור המגורים, על פי חותמות כניסה ויציאה בדרכון ועל פי בדיקת הרישומים במשרד הפנים. יש לשמור דרכונים קודמים ככל האפשר.
מי אינו זכאי לסיוע משרד העלייה והקליטה
 1. מי שנהנה בעבר מסיוע הניתן ל"תושב חוזר" (אלא אם חלפו 10 שנים מאז קבלת הסיוע האחרון, ובתנאי שהתושב חוזר לאחר שהות של לפחות 6 שנים בחו"ל).
 2. "תושב חוזר" שהיה בעבר עולה ונמצא עדיין בתקופת זכאות לסיוע כעולה, סיוע משרד העלייה והקליטה יינתן בהתאם ליתרת זכאותו כעולה.
 3. מי ששהה, כאמור, בשליחות בחו"ל.
 4. מי שקיבל בשנתיים האחרונות סיוע כל שהוא כעולה ממשרד העלייה והקליטה.
תקופת הזכאות לסיוע
 1. משרד העלייה והקליטה – תקופת הזכאות ל"תושב חוזר" לטיפול וסיוע במשרד העלייה והקליטה הינה 24 חודשים מיום השיבה לארץ, למעט הבטחת הכנסה במהלך 12 החודשים מיום השיבה לארץ.
 2. מכס – תקופת הזכאות לצורך סיוע הניתן ע"י המכס: 9 חודשים בלבד מיום השיבה לארץ. הזכאות לפטור ממסים במכס ניתנת למי שגילו יותר מ-18.
 3. שירות בצה"ל – תקופת השירות בצה"ל (סדיר או מילואים), לא תיחשב במניין תקופת הזכאות ובמניין הביקורים בארץ.
 4. זכאות לסיוע בתחומים בהם קיימת מגבלת גיל (בפרט בתחום התעסוקה), יש לבדוק במרחבי משרד העלייה והקליטה.
 
תהליך קבלת הזכאות לסיוע
 1. על ה"תושב החוזר" לפנות תחילה ליועצת קליטה אישית, בלשכת משרד העלייה והקליטה הקרובה למקום המגורים לקבלת "תעודת תושב חוזר. מומלץ לעדכן במרשם האוכלוסין את תעודת הזהות מראש.
 2. מי שלא נרשם טרם חזרתו באתר האינטרנט, ימלא שאלון ל"תושב חוזר" יציג דרכונים ותעודת זהות מעודכנת ויצרף צילומי המסמכים הנדרשים בהתאם לבקשה.
 3. לקבלת סיוע כספי, יש לפתוח חשבון בנק.
 
זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד.
נתונים אישיים שלכם, כגון: שהות בישראל, שינוי המצב המשפחתי וכדומה, עשויים לגרום לכך שהזכאות החלה עליכם שונה מהאמור כאן. לפני שאתם נוקטים בפעולה כלשהי, פנו בבקשה למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריכם, ובדקו אם המידע תקף לגביכם. במקרה של אי התאמה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים - החוקים והנהלים הם הקובעים.