קליטה

תגבור לימודי לתושבים חוזרים

הממשלה רואה בהשתלבותם המחודשת של התלמידים השבים לישראל לאחר היעדרות ממושכת ושל התלמידים שנולדו מחוץ לגבולות ישראל להורים אזרחי ישראל, משימה חשובה המשפיעה על קליטת המשפחה כולה בארץ ובחברה הישראלית.

תגבור לימודיבמסגרת תכנית ההטבות גובשו במשרד החינוך נהלים חדשים לחיזוק התלמידים החוזרים במערכת החינוך, לקידום השתלבותם ולשיפור הישגיהם. 
  
ילדים שיוגדרו כתושבים חוזרים, יהיו זכאים לשעות תגבור שבועיות לחיזוק שליטתם במקצועות הלימוד ולשיפור השפה העברית. שעות התגבור יינתנו בהתאם למספר התלמידים החוזרים בכל כיתה, ע"פ מפתח הקצאת שעות שנקבע במשרד החינוך.
 
בנוסף, עשויים התלמידים החוזרים להיות זכאים להקלות בבחינות הבגרות, זאת בהתאם לגילם בעת החזרה ארצה. 
 
 
הגדרות
  • תלמיד עולה – תלמיד שלא נולד בישראל ועלה עם משפחתו לישראל (לפי חוק השבות או חוק הכניסה).
  • אזרח עולה – מי שהוריו הם ישראלים שגרו בחו"ל כמה שנים והוא נולד בחו"ל ועלה עם הוריו לארץ.
  • תושב חוזר – מי שיצא מישראל, בין אם נולד בישראל או שנולד בחו"ל, היה עולה חדש ושהה בחו"ל לפחות 4 שנות לימוד.

 

זכאות להקלות בבחינות הבגרות

 

לבירור אודות מספר השעות המוקצות לתלמידים תושבים חוזרים בחינוך היסודי, בחטה"ב ובחינוך העל יסודי, להיכרות עם כלים מקצועיים ובירור הזכאות להקלות בבחינות הבגרות ניתן לפנות למפקחי/מרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות. 

 
למידע נוסף אודות סיוע זה ,ראה קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בפרק אוכלוסיות מיוחדות של חוזר מנכ"ל תשע"ו של משרד החינוך באתר האגף לקליטת  תלמידים עולים.
 
 
​​​​